Grafički dizajn

Uspešno poslovanje gotovo je nezamislivo bez prepoznatljivog znaka, odnosno logoa, orginalnog slogana, kvalitetne reklame i promotivnog materijala. Velike i uspešne korporacije pored proslavljenih bredova i samog imena polažu velike nade u gore navedene stavke, trudeći se konstantno da ih unaprede, poboljšaju i usklade sa trendovima modernog dizajna.
Sveobuhvatan naziv za grafička rešenja, kao što su logotipi, vizit karte, memorandumi, promotivni materijal itd. daje vizuelni identitet.
Koncept grafičkog dizajna je naravno sveobuhvatan i prevazilazi okvire vizuelnog identiteta firme ili kompanije. Ali mi bi smo da ostanemo u ovim okvirima i ponudimo individualna rešenja koja zadovoljavaju sve aspekte modernog i jednostavnog dizajna.
Grafička rešenja pored vizuelnog imaju i psihološki momenat. Osvrnimo se na izgled prepoznatljivog brenda, njegovu formu, oblik i boje. U prodavnici u rafu je jedan od hiljadu, potrošač prilazi rafu i prvo što njegove oči traže je prepoznatljiva boja, zatim oblik pakovanja i na kraju natpis ili slika na samom pakovanju.
Iz navedenog primera je jasno da je vizuelni identitet i njegov sklad presudan momenat u izboru, odlučivanju i odabiru ne samo proizvoda već i budućih saradnika, partnera, poslovnog kursa…
Zato je jako bitno da se odredi jedinstven izgled i uskladi u prepoznatljivu formu sa kojom nastupamo na jedinstvenom tržištu. Ukoliko uskladimo kvalitet i dizajn prosperitet i uspeh su gotovo zagarantovani.
Pre svega, treba se osvrnuti na najvažniju stvar, iz koje proističe sve gore navedeno. Element iz koga proističe ceo vizuelni identitet je naravno logo ili logotip firme. izrada loga je prvo na šta treba usmeriti sve svoje kvalitete i ambicije. Logo je znak po kome će Vas potrošač, saradnik, korisnik prepoznati i odabrati u moru sličnih ili istih.
izrada logotipa mora biti jasna, čista, jedinstvena, jednom rečju mora pružiti grafički prikaz u malom, iz kojeg dalje proističu svi ostali elementi koji zajedno čine osnov za izradu vizuelnog identiteta jedne uspešne firme.
Logo dizajn postavlja temelje za izradu vizit karti, memoranduma, fascikli, koverti i promotivnog materijala koji možete pronaći u našoj osnovnoj ponudi izrada vizuelnog identiteta. Prema tome za jedinstveni i unikatni Logo dizajn cena je neizreciva.
Grafički prikazi moraju pratiti jedinstveni dizajn sa minimalnim odstupanjima od jedinstvenog prikaza Vaše kompanije, bilo da se oni nalaze u grafičkoj formi, npr. promotivni materijal ili digitalnoj koja se najčešće primenjuje u izradi sajta ili izradi web banera koje postavljate na drugim internet stranicama. Jedinstveni dizajn je bitan zbog prepoznatljivosti Vašeg brenda jer pored kvaliteta običan čovek najradije će prepoznati grafički prikaz ili sliku koja ga asocira na dobro proživljeno iskustvo.
Celokupna i sveobuhvatna grafička rešenja možete objediniti i zaštititi izradom knjige grafičkih standarda. U ovoj knjizi dobijate precizno definisana grafička rešenja koja se odnose na svaki aspekt dizajna primenjenog na promotivni materijal, brendiranje i vizuelni identitet.