Vizuelni identitet

Ukoliko sebi zadamo cilj da postanemo prepoznatljiv brend sa tendecijom prvog među jednakima, moramo ispuniti određene kriterijume. Prvi i osnovni je kvalitet, ako je proizvod loš džabe mu lepa kutija. Kvalitet je najbitniji, pored njega odmah stoji ciljna grupa, odnosno konzumenti naših proizvoda i konkurencija. Analizom sva tri kriterijuma moramo da izvedemo zeključke i planove kojima nastupamo na tržištu. Brend mora podjednako da prati ove postulate. Pri izradi vizuelnog identiteta moramo zadovoljiti odnos kvaliteta i njegovog vizuenog prikaza. Da bude prepoznatljiv od strane ciljne grupe ne samo po kvalitetu nego i po izgledu i poslednje ali jednako važno da nas podigne na nivo iznad konkurencije koja možda ima jednaki kvalitet ali u vizuelnom dojmu postajemo prvi.

Kao što se trudimo da konstantno podižemo i unapređujemo kvalitet našeg brenda tako i njegov vizualni identitet mora konstatno da se unapređuje i prati najmodernije trendove koje donosi moderno vreme. Kvalitet i dizajn moraju biti usklađeni jer jedino tako možemo postići maksimalan učinak i obezbediti punu popularizaciju brenda kod krajnih korisnika odnosno ciljne grupe.