Prijava sajta na Google

Cilj prijave Vašeg sajta na Gugl pretraživač jeste indeksiranje svih stranica koje se nalaze na njemu, što predstavlja prvi korak i temelj za SEO optimizaciju.

Kako bi se prikazali efekti tehnika SEO optimizacije potrebno je da omogućimo Gugl paukovima (eng. spiders) da uopšte “pročitaju” stranice i sadržaj Vašeg sajta. Najlakši put do toga je upravo prijava sajta putem potpuno besplatnog Gugl servisa – Google Search Console (ranije poznat kao Google Webmaster).

Gugl redovno ažurira svoju pretragu, ali ponekad se može desiti da mu je potrebno čak i nekoliko nedelja da indeksira nov sajt. Svakom sajtu na internetu se pristupa pomoću llinkova koji postoje na tom sajtu, a ukoliko pođemo od toga da postavljamo nov sajt na internet on je praktično za Gugl nevidljiv.
Prijavom sajta putem Gugl konzole, ubrzaćemo proces indeksiranja Vašeg sajta, njegovog sadržaja i stranica. U ovom slučaju Gugl pretraživač će indeksirati Vaš sajt za maksimalno 7 dana i postajete vidljivi na široj internet javnosti.

Takođe, veoma bitne stavke prilikom prijave sajta na Guglu jeste kreiranje dva fajla, koji su osnovna stavka kada je u pitanju SEO optimizacija: mapa sajta i robot.
Mapa sajta (eng. sitemap) predstavlja, kao što samo ime kaže, mapu sajta i prema aktuelnim web standardima potrebno je kreirati je u .xml formatu. Tačna definicija mape sajta jeste fajl koji sadrži spisak svih stranica koje sadrži Vaš sajt i služi kao pomoć Gugl paukovima da se “kreću” po sajtu.
Robot (robots) predstavlja običan tekstualni fajl u kojem su definisane instrukcije za pretraživače, odnosno paukove u pogledu toga koje stranice da se indeksiraju, a koje ne.